Into the Blue

English below..

Vi har udviklet en ny denimlinje med fokus på optimeret brug af vores naturressourcer. Vi kalder den ”INTO THE BLUE”. En denimlinje hvor der er fokus på miljøet igennem produktionen af produkterne.

Bomuld:
Alt fra konventionel til genanvendt bomuld, som er brugt til produktionen af vores produkter i "INTO THE BLUE" er nøje udvalgt af vores producenter. 

Vand:
Vidste du, at det er normalt, at der går helt op til 70 liter vand til at give et par jeans deres udtryk? 

I produktionen af vores nye “INTO THE BLUE” linje kan vi ved hjælp af nytænkende teknologi og andre tiltag nøjes med helt ned til 8 liter pr. jeans.

Det kræver normalt mange forskellige behandlinger og vaske at give jeans deres karakteristiske slidte look. I processen bruges der store mængder vand og kemi, som kan være skadeligt for både miljø og arbejdsmiljø.

I vores ”INTO THE BLUE” har vi skiftet disse vaske og behandlinger ud med innovative behandlinger og teknologi, for at nedbringe mængden af vand og kemikalier samt energiforbruget.

Ozonvask:
Når denim bleges til en lysere vask, er det ofte ved hjælp af skrappe blegemidler. Med ozonvask er dette slet ikke nødvendigt. Ozon er en gasart, som er yderst effektiv til blegning af jeans. Ozonen tilføjes som en gas i maskinen, hvor den reagerer med indfarvningen på jeans, og bleger dem til den ønskede farve.

 

Laserteknologi: 
For at give et par jeans det helt rigtige look med slidte features, har det længe været normalen at benytte sig af sand, sten eller andre hårdføre metoder. Vi benytter i stedet en sikker laserteknologi, som meget præcist kan tilføje de rå detaljer, som sætter prikken over i’et på et par fede jeans.

 

Nanobobler:
Når jeans og andre denimprodukter skal opnå det helt rigtige udtryk, er de i mange år blevet dyppet og vasket i store mængder vand og skadelige kemikalier. Men den nye nanobobleteknologi er dette ikke længere nødvendigt. Her blandes Ikke-skadelige kemikalier og vandet først, for derefter at blive tilføjet til bukserne gennem de små bobler. Det sparer både på vand, kemikalier og energi.

 

Velgørenhed:
For hvert par jeans solgt i denne Denim kapsel donerer vi 1 euro til velgørenhed. Vi føler ikke kun, at vi har et ansvar for vores planet, men også for de mennesker, der ikke har de samme ressourcer som vi har. Derfor sætter vi fokus ind på at gøre en forskel for dem og hjælpe dem videre i livet.

 

INTO THE BLUE 

We have developed a new denim collection with focus on optimizing the use of natural resources. We call it “INTO THE BLUE”. A denim collection, where focus is on the environment when producing the products.

Cotton:
From traditional cotton to re-used cotton – that material that is used in the production of our products in “INTO THE BLUE” are carefully chosen for our suppliers.

Water:
Did you know that it normally takes up to 70 liters of water to give a pair of jeans their unique design? With new technology and other actions, we only used 8 liters of water per jeans in our new collection “INTO THE BLUE”.


It normally takes many different steps and washes to give jeans their characteristic washed look. In the process there are used large amount of water and chemicals, that can be harmful to both the environment and the working environment.

In our ’INTO THE BLUE’ collection we have replaced these harmful washes and process with new technology and treatments, to reduce the amount of water and chemicals as well as energy consumption. 

Ozone washing:
When denim is bleached to a lighter wash it is often done with the use of harsh bleaches. With ozone washing this is no longer necessary. Ozone is a form of gas, that is extremely effective for bleaching jeans. The ozone is added as a gas to the machine, where it reacts with the staining of the jeans, and then bleaches them to the wanted colour.

Laser technology:
To give jeans a perfect washed look, it is normal to use sand, stones, or other hardy methods. Instead, we use a safe laser technology, which can very accurately add the raw details that add the finishing touch to a pair of cool jeans.

Nano bubbles:
When jeans and other denim products must achieve the right look, they have for many years been dipped and washed in large amounts of water and harmful chemicals. But with a new nano bubble technology – this is no longer necessary. Here are the non-harmful chemicals and water mixed first and then added to the denim product through small bubbles. It saves on water, chemical and energy.
 

Charity:
For every pair of ‘INTO THE BLUE’ jeans that is sold – we donate 1 euro for charity. We not only feel that we have a responsibility to planet Earth, but also to the people, that does not have same possibilities/resources as we have. That is why we focus on making a difference for them and help them on in life.